กำลังการผลิต

กำลังการผลิต
กำลังการผลิต / เดือน
1. แผนกเขียนแบบ(Design)

     1.1 เขียนภายใน
15 ชุด/เดือน  
     1.2 เขียนภายนอก
25 ชุด/เดือน  
 รวม 
40 ชุด/เดือน
2. แผนก CAD CAM

     2.1 จัดทำภายใน
25 ชุด/เดือน  
     2.2 จัดทำภายนอก
15 ชุด/เดือน  
 รวม 
40 ชุด/เดือน
3. แผนกการวิเคราะห์การขึ้นรูป (CAE)

     3.1 จัดทำภายใน
20 ชุด/เดือน  
 รวม 
20 ชุด/เดือน
4. แผนกโฟม (FOAM)

     4.1 จัดทำภายใน
12 ชุด/เดือน  
     4.2 จัดทำภายนอก
25 ชุด/เดือน  
 รวม 
37 ชุด/เดือน
5. แผนกเครื่องจักร (M/C)

     5.1 จัดทำภายใน
25 ชุด/เดือน  
     5.2 จัดทำภายนอก
20 ชุด/เดือน  
 รวม 
45 ชุด/เดือน
6. แผนกตกแต่งผิวและทดสอบ (FH DSP T/O)

     6.1 จัดทำภายใน
35 ชุด/เดือน  
     6.2 จัดทำภายนอก
-
 รวม 
35 ชุด/เดือน
กำลังผลิตในการจัดทำแม่พิมพ์โดยรวม
35 ชุด/เดือน  
กำลังผลิตด้านชิ้นส่วน
2,000,000 STROKE / เดือน7
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เมื่อวานนี้ 885
เดือนนี้ 14430
เดือนที่แล้ว 18000
ปีนี้ 118222
ปีที่แล้ว 169520